dissabte, de setembre 22, 2012

Les tècniques del teatre són tècniques de comunicació

The techniques of the theater are the techniques of communicating.
Viola Spolin

Fa temps Tomás Motos i Antoni Navarro escrivírem aquest article sobre la importància del teatre en l'educació. Durant molt de temps hem cridat als quatre vents que les tècniques de dramatització i el teatre són eines per aprendre a comunicar. Malauradament hem d'insistir i ara volem recuperar l'article "El paper de la dramatització en el curríuculum" en aquest blog per denunciar els retalls en cultura i educació. Els nous plans de control del Ministeri d'Educació són inequívocs i a banda de la proletarització de la professió docent prentenen vetar tota perspectiva de formació artística.
A més, i perquè vegeu que no estem sols, també el voldríem utilitzar com a reclam per a invitar-vos el proper dijous dia 27/09/12 a la Mostra dels treballs d'investigació de l'alumnat del Postgrau de Teatre en l'Educació 2012. Està tothom invitat a l'ADEIT a les 19:00 hores.
"Són moltes les metàfores que han estat emprades per a aproximar-nos intuïtivament al concepte de currículum –camí, recorregut, discurs, etc.- però d'entre elles una de les més encertades és la de que el currículum és teatre, donat que hi ha nombroses raons de semblança entre aquests dos termes, centrades en l'essència de dits conceptes. Així per exemple: text i context, les quals a més de ser la terminologia usada per Lundgren per a referir-se al currículum, són termes teatrals.  El teatre és un text per a ser representat de la mateixa manera que el currículum és un text, un projecte, que especifica l'aprenentatge dels alumnes i el treball del professorat  que ha de ser desenvolupat i representat en un escenari concret -l'aula-  perquè siga operatiu.
Les semblances entre aquests dos les podem concretar en els següents aspectes:
- El currículum és un text per a ser escenificat, és a dir, portat a la pràctica.  I aquesta posada en escena és realitzada per diversos agents-actors (representants de l'Administració, dissenyadors de materials curriculars, professors i alumnes). També en el teatre trobem diferents emissors o constructors de signes teatrals: actors, directors, escenògrafs, etc.
- Aquests dos necessiten de l'escenari. Teatre i currículum són textos que no tenen vida fins que no són representats en un marc concret: l'escenari i l'aula. Espais que estan  contextualitzats i territorialitzats.
-  L'assumpte del currículum versa sobre experiències i continguts culturals  específics considerats socialment com valuosos, seleccionats uns en detriment d'altres, i per tant portadors de conflicte, igual que el contingut del teatre que sempre versa sobre comportaments humans en conflicte.
- D'altra banda, cal observar com també s'empra terminologia teatral per a parlar del currículum: text, subtext, representació, actors, escenaris, mediació, ‘performance’, etc.
Tant si considerem  el currículum com a projecte –document-  o com a vivències i experiències – trajectòria-  que viu i recorre el subjecte al llarg de la seua vida escolar trobarem que la dramatització està present, bé com a assignatura, és a dir com a projecte (ja que forma part de l'Àrea Artística en Primària i és una assignatura Optativa en Secundària), o bé com a vivència, en tant que activitat realitzada en les distintes matèries escolars (les tècniques dramàtiques com a recurs didàctic), i també com a activitats extraescolars.
En contemplar el currículum des de qualsevol  perspectiva teòrica i preguntar-nos  quins són els elements essencials dels que ha de constar, trobem que, siga quina siga la perspectiva des de que es contemple, els elements curriculars  sobre els quals hi ha acord són: objectius, continguts, activitats i avaluació. L'ordre en què aquests es presenten, les prioritats que s’estableixen entre ells, el pes relatiu que es concedeix a cadascun, està en funció  de la postura curricular que s’hi adopte.
Partint d'aquesta premissa, analitzarem en les pàgines següents els  components curriculars centrats en la dramatització-teatre.  Però abans convé justificar el perquè de la importància de la dramatització en el currículum."
Per als que voleu arguments teòrics seguiu llegint tot l'article ací.
Per als que us agradaria un acostament visual del tema doneu una mirada al vídeo de IDEA: "Just Imagine!"

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Tus comentarios nos interesan: