dilluns, de novembre 12, 2007

IDEES MATRIUS DEL DIPLOMA

“Teatre en l'Educació: les estratègies dramàtiques a l'ensenyament i a la intervenció sociocultural”
III Edició, València 2007/081. Els alumnes són els destinataris i receptors privilegiats del nostre programa per la qual cosa els professors adaptarem els continguts i les activitats a les seues expectatives.
2. Si el “mitjà és el missatge” la metodologia deurà ser el més activa i participativa possible.
3. Les activitats dels diferents mòduls pretenem que siguen significatives, de manera que l’alumnat puga fer la transferència d’aquestes a la seua pràctica docent, creativa o animadora.
4. “Sentiment, plaer, passió i reflexió crítica” seran els eixos vertebradors en l'actitud de l'alumnat i del professorat. Per tant la metodologia no se centrarà tant en els continguts com en els procediments i en les estratègies comunicatives.
5. Els alumnes del diploma tenen àmplia experiència docent i artística per la qual cosa hauran de tractar de desenvolupar al màxim aquest potencial.
6. Entenem l’Art Dramàtic i la seua didàctica com un instrument de desenvolupament personal i el teatre com a eina de transformació social.
7. En la didàctica com en l’art la sorpresa i l’impacte són la millor manera de despertar l’interés en els receptors.
8. El complement perfecte de l’acció és la reflexió. És per això que creguem que al nostre diploma són necessaris espais d’anàlisi, crítica i comentari que permetran a l'alumnat sistematitzar els seus coneixements previs.
9. Donat que el grup de professors és molt variat i de distinta procedència, hem de fomentar al màxim la comunicació i la interacció entre tots per tal que es puga percebre que formem un projecte comú.
10. La voluntat d'afirmar aquest programa com un plataforma de formació i praxis de la didàctica de la dramatització ens hauria de comprometre a una difusió del mateix als diferents àmbits d’acció de cadascun de nosaltres.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Tus comentarios nos interesan: